"NE FØR"
Three Column CSS Layout
Rydding av plassenfoto:Vidar eller Arvid?


Her finner du skisse over dei nye planane for Årdalsvatnet. Eit samarbeidsprosjekt mellom Nundalen miljøstiftinga og Årdal kommune

Her er det også lagt ut bilder fra arbeidet med den nye båten.Skriv til Stiftelsen

Ein fin gjeng på veg til Haugstad med båt
Fra venstre:Ola, Oda, Julian, Torbjørn og JørgenHer er ein gjeng ungdommar får Førde som vitjar Nundalen
sommaren 2005. Her på brygga, klar til retur.Tom Dybwad fra Miljøværnavdelingen, Sogn og fjordane og Svein Fretland, Leiar Årdal turlagArbeid med nye brygga


Nundalen sett frå Geithus
Bilete er teke før år 1966.
Foto: Årdal sogelag. Fotograf: Willy Lund-Johansen.