Nundalen
Prosjekter
Three Column CSS Layout

Nye brygger rundt vatnet ved :Hæreid - Loi - Bukti - Ekra

Skisse over ny brygge og rasteplass slek det er tenkt, sett på Loi

Her til venstre, slek Loi er dag - Og slek ein kan sjå den etter ombygging
Plassen sett frå aust
Vi ynskjer å bygga tilkomsten og kai i stein, sjølve kaiplattningen blir i treverk


Her er eit kart over vatnet og dei nye bryggene, det er her merka med grøn markering

Ombygging av livbåten

Bjarte pussar skroget etter at overbygg og alt innvendigt er fjerna.

Styrhuset er bygd, sveisa og pussa, klar for lakkering.

Tre båtbyggarar som ikkje har mista motet, og har beholdt humøret.
Frå venstre : Arvid, Bjarte & Vidar