ANDERSGARDEN
Three Column CSS Layout

Brukarar


Bruk 3

1. Ola Andersson
2. Lasse Madsson Åbøle
3. Anders Olsson
4. Kristen Andersson
5. Anders Tomasson Lægreid
6. Ola Andersson
7. Johannes Olsson Hæreid
8. Vilken Tomasson Midtun
9. Tomas Nilsson Holsæter Kilde: Bygdebok for Årdal, slektsbandetLærarar i nundalen

År:1883 - 1893
Ole O. Aastad Seimsdal/Nundal

År:1897 - 1899
Ole Torkildson Aarnes. Nundal/Tangen

År:1899 - 1918
Johannes Johannessen(Lemvik)Tangen/Nundal

År:1918 - 1920
Ingebj¢rg Marie Nundal Tangen/Nundal

År:1920 - 1923
Hermann H Nundal Tangen/Nundal

Ved krinsregulering i 1923 vart Nundal krins nedlagt, noko som medf¢rte at Hermann blei oppsagt.

År:1927 - 1929
Olav N. Hæreid Nundal/Fardal

År:1939 - 1941
Ananias KårstadNundal

År:1941 - 1945
Ragnar KvammeNundal/Seimsdal

Siste undervisning i Nundalen var i År 1960
Kjelde: Årdal skulesoge v/Hans SeimSkriv til Stiftelsen

Andersgarden: Denne låg tidligare litt lenger oppe og det var då den heitte Andersgarden.
Fråflytt: før århundre, sansynlegvis pga. rasfaren. Det gjekk og eit ras her ein gong, stein kom etter at det var fråflytt.

Skulestova
Skulestova blei av folka på garden kalla for "Vetlestova"
Ludvik:Svigermor budde i denne stova
Nokre år etter at det kom ein stein og reiv løa så kom det og ein stein som gjekk i stabburet

Det blir sagt om Andersgarden at når det budde folk der så gjekk det aldri stein, sjølv om dette var ein rastruga plass, men etter at garden vart fråflytt så gjekk der 2 ras med ikkje meir enn ca. 15 - 20 års mellomrom.

Vidar: Hadde dei kvernhus på Andersgarden?
Ludvik: Nei, det trur eg ikkje!
Vidar: Det står å lese i bygdeboki at kvernhuset står i kvart (1/4),
det er i dag funne 2 kvernsteinar på loftet på garden.
Erling: Kan dei på denne garden ha hatt ei håndkvern?
Ludvik: Dette er mogle!

Utdrag:Vidar Moen s samtale med Ludvik Tretteteig og Erling Nundal.
Klingenberg Hotell 22.11.94


anno 1996

Ras etter ein tøff vinter2005/06
Vegen som vart restaurert i 2003/04 har fått stygg medfart i haust og no i vår.
Raset er no gjort farbart. Bjarte, Arvid, Silje og Kenneth har rydda raset slik at ein kjem over med "Jernhesten". Det er gjort ein del arbeid men mykje står igjen.Her er Arvid med brekkjern og stort pågangsmot i gang med åp fjerna gammalt blekktak
Julian og Vidar teke ein liten rast i arbeidet Foto: Arvid Solheim