NUNDALEN
Gardshistoria
Three Column CSS Layout

Foto: Stiftinga

Ymse om Andersgarden

Familiebilete av systrene Nundal. Dei voks opp på Andersgarden i Nundalen. Dei var døtrene til Barbra Olsdatter og Trond Arnfinnson Nundal.
Frå venstre Ida (1888 - 1960), Johanne (f.1890) og Oline Severine (f.1894). Johanne gifta seg med Hermann Melheim i 1920.Systrene hennar var ugifte.
kjelde: Fylkesarkivet