Vestre Nundal
Three Column CSS Layout
Brukarar
Bruk 4


1. Johannes Monsson
2. Kristen Persson Rønnei
3. Per Kristensson
4. Håvard Persson
5. Kristen Håvardsson
6. Torstein Jensson Nystova1
7. Ola Henriksson Hestetun
8. Henrik Olsson
9. Hermann Henriksson
10. Eirik Seim
11. Tomas Jensson Tretteteig


1kjøpte bruket i 1846. Han var frå Valdres. Han selde alt i 1849 og reiste attende til heimbygdi.
Kilde: Bygdebok for Årdal, slektsbandet
Skriv her: til Stiftelsen

Ny tekst kommer snart

Fyrste gongen namnet var registrert var i 1611, då var namnet Nødtorp eller Naut-torp,ein stad der det samlar seg krøtter. I 1630 vart det skrive Nortorpen seinare berre Torpen. Garden var i privat eige så langt attende som ein kjenner til men vart styrd under Haugstad (kyrkjegods under Kyrkja i Fortun).

Fram til 1612 var det ikkje nemnd andre brukarar i dalen enn han Ola(Ola knægt) og husmenn. Etter Ola var det ein Åmund(1616-1683) som overtok. Åmund kjøpte Torpen.

Son til Åmund, Ola Åmundson (1660-1707) overtok etter far sin og var den siste brukaren som styrde både Haugstad og Torpen

Lauving

Lauving var og er viktig for stell av kulturlandskapet, det er ein økologisk driftsmåte, som i tidligare tider gav eit viktig næringstilskot te dyra.

Lauvet gav viktig mineraltilskot til dyra gjennom den lange vinteren.
Det er mest ask,alm,bjørk og rogn som har vorte brukt