Miljøstiftinga s føremål
Three Column CSS Layout
Målsetningar:
Selskapet driv med restaurering av eldre byggingsmasse i Nundalen, Årdal Kommune.
Stiftinga har til føremål å tilrettelegga Nundalen til eit rekreasjonsområde for ålmenta. Stiftinga ynskjer å bevare delar av bygningsmiljøet i dalen og å setta det i ein slik stand at bygningar og omkringliggande miljø kan bevarast for ettertida

Hilsen fra oss i styret

Miljøstifting for miljø, kultur og friluftsliv.


Styret: Miljøstiftinga Nundalen
    Styreleiar:Vidar Moen - Nestleiar: Vidar Sylvarnes
    Styremedlem:
    Harald Yndestad - Steinar Frostad

www.nundalen.no - Utgiver: Miljøstiftinga Nundalen - Ansv. redaktør: Vidar Moen - Informasjon: Nundalen@nundalen.no,
Teknisk kontakt: webmaster@nundalen.no - Telefon:95 13 39 16 [ (c) 2006.nundalen.no