DUGNADAR
Three Column CSS Layout

DUGNADAR
Dugnad på Haugstad, Torpen og Andersgarden
Gunnar og VedbjørnHelde Brui?

Foto: Arvid Solheim 2003

Her rives det på Andersgarden. De e Haugstadgutad n so e i aksjon Sjå på teknikken deira

Noregs nasjonalord


I 2004 ble ordet "dugnad" kåret til Norges nasjonalord.


"Årdølene har aldri vært kjent for å si nei til å gjøre en innsats for fellesnytten. Derfor tar dere nye tak når Nundalen nå skal bevares for å vise at Årdølene har aldri vært kjent for å si nei til å gjøre en innsats for fellesnytten".

Sitat fra Statsminister Gro Harlem Brundtlands tale 1 mai. 1995